Årsmøte

Årsmøte avholdes på Låven onsdag 1.mars kl 20.00, alle medlemmer er velkomne.
Sakliste:
1 Godkjenne de stemmeberettigede
2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4 Årsberetning 2016
5 Regnskap 2016
6 Medlemskontingent
7 Budsjett 2017
8 Behandle organisasjonsplan
9 Valg
Ellers blir det sikkert tid til litt diskusjon og orientering om planer for 2017 etter årsmøtet.