Hull 14

Langt par 5 som kan gi eagle-mulighet for de som kaster aller lengst!

Noen trær som må tas hensyn til, og OB langs begge sider. Man kan velge mellom en forholdsvis åpen rute til venstre, og en litt trangere til høyre.