Hull 17

Motbakke gjør veien til kurven lang. Man skal ha bra lengde inne for å ha birdiemulighet.

Som vanlig bør det være greit å klare par om treffer fairway på første, men her kan også mye gå feil!