Hull 7

NB Endret april 2016: Vi har nå fått et vannhinder med OB foran greenen som gjør det svært risikabelt å gå for kurven på første kast. Det kan være fornuftig å legge seg opp for å sikre par!?

Viktig å ikke treffe noen trær. Holder man seg i fairway på første kast bør man kunne sikre par. Vanskelig birdiehull!

Bilde fra tee:

DCIM100GOPRO