Banen

Baneoppsettet for 2020 er fremdeles ikke klart, men det vil nok bli forholdsvis likt oppsettet fra 2019.

Caddybok 2019:: Caddybok NC 2019

Endelig banekart