Nytt baneoppsett våren 2022

Av ulike grunner har vi endret litt på banene våre i vår. Vi har valgt å fjerne noen av de første hullene, slik at mer av dette området kan brukes til parkering. På standardbanen har vi laget to nye skogshull som erstatning, og tatt i bruk et tidligere hull som starthull.

 

Vi ønsket også færre konflikter mellom korthullsbanen og standardbanen. Dette gjør at korthullsbanen har blitt redusert til 14 hull, og det er nå bare hull 18 på standardbanen som er påvirket av korthullsbanen. De fleste av hullene er uforandret, men rekkefølgen er endret i starten og slutten. Tre av hullene er nye. De 3 første + de 4 siste utgjør også en fin kort sløyfe for nybegynnere/barn, og den vil bli lagt inn i Udisc. Generelt vil nok korthullsbanen bli noe enklere. Mulig den kan bli endret igjen i løpet av sesongen, men for øyeblikket har vi ikke kapisitet til å prioritere dette.

 

Når det gjelder parkering, så er det ønskelig at det parkeres på området nærmest hull 1 så langt det lar seg gjøre. Etter hvert vil nok plassen ved hovedveien bli utbedret litt, og et par trær fjernet for å få bedre plass. Det er satt opp innkjøring forbudt skilt ned veien mot garasjen, og det er ønskelig at denne er forbeholdt privat bruk, og verken brukes til inn- eller utkjøring.

 

Hvis det må parkeres andre steder, er det å foretrekke at man prøver å finne plass i området rundt gamle tee 1. Tenk også på at traktorredskaper, paller med utstyr etc av og til blir brukt, slik at disse ikke blir inneparkert.

Del:

Andre nylige artikler