• Banen ligger på privat område og har mange naboer det må tas hensyn til.
 • Vis normal folkeskikk og respekt for området. Unngå roping, banning og annen unødig støy!
 • Banen og parkeringsplassen stenger kl. 22.00.
 • Ikke-medlemmer av klubben skal betale for spill på banen.
 • Bruk puttekurven ved hull 2 til oppvarming/trening. Vi ser helst at trening og lek på banen begrenses.
 • Spill i beruset tilstand er ikke tillatt!
 • Unngå store grupper, gruppene bør begrenses til maks 5 spillere. Slipp gjerne raskere grupper forbi deg.
 • Spillere som deltar i ukesgolf og andre turneringer har alltid førsterett på bruk av banen. Brukere av korthullsbanen har også vikeplikt for brukere av standardbanen.
 • Sett deg inn i generelle diskgolf-regler, og respekter disse!
 • Ta hensyn til medspillere, turgåere, syklister, biler og banemannskap. Hopp heller over et hull hvis noen jobber der. Du skal aldri kaste hvis det er fare for å treffe andre.
 • Søppel, bokser, flasker, snus, sneiper osv skal ikke kastes på banen. Søppeldunk ved Låven kan brukes. Pant skal i egen dunk.
 • Unødig tråkk i gresset bør unngås ved spill over/ved dyrka mark.
 • Nybegynnere bør bruke alternative utkast der det er stor fare for å havne på dyrka mark, eventuelt holde seg til korthullsbanen til man behersker lengre hull.
 • Disker man finner på banen legges i kassen merket “Lost discs”. Selv om de ikke er merket er det helt uakseptabelt å ta andres disker.
 • Utlånsdisker SKAL legges tilbake på stativet etter bruk. Det er ikke lov å låne disker fra “Lost discs” kassen.
 • NB: Deler av banen kan være stengt ved andre arrangementer på Låven.

Banen

Banen ligger på privat eiendom i området rundt Låven på Øverås i Vestnes kommune. Den ble påbegynt våren 2013, og er stadig i utvikling og endring.

Vi har et standard 18 hulls baneoppsett som kan endre seg litt fra år til år. Hovedbanen er en krevende bane som passer best til viderekommende spillere, og den har BLÅ fargekode. Alle hullene har markert alternative utkast med hvite nummererte skilt. Dette utgjør den HVITE banen, og vi anbefaler mindre erfarne spillere å benytte seg av disse første gang de spiller standardbanen.

I 2019 fikk vi også på plass en korthullsbane. Dette er RØD bane og den spilles stort sett spilles på røde kurver. Denne passer bedre for nybegynnere og barn, og den gir i tillegg utmerket trening og underholdning for mer erfarne spillere. Korthullsbanen har egne teeskilt, og er også merket med røde nummerskilt.

Vi anbefaler bruk av appen UDisc eller DiscGolfMetrix, der banekartene stort sett er oppdaterte til enhver tid. Ellers så skal det være mulig å navigere rundt på banen ved å følge blå, hvit og rød merking.

Nye skilt for tydeligere markering er under arbeid.